Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az MVSZ azonosul Rácz Sándor válságkezelő ajánlásával

2009.04.05


Az MVSZ azonosul Rácz Sándor válságkezelő ajánlásával

A Magyarok Világszövetsége azonosul tiszteletbeli elnökének, Rácz Sándornak tegnap nyilvánosságra hozott válságkezelő ajánlásával: pártok fölötti, nemzeti egységkormány és alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását kéri.

Miként tiszteletbeli elnöke, Rácz Sándor, akit még 1988-ban a washingtoni Fehér Házban, mint lehetséges rendszerváltó személyiséget fogadtak, úgy a Magyarok Világszövetsége is, a magyarországi rendszerváltás kisiklatásában egyetemlegesen felelősnek tartja az egész politikai osztályt.

Ezért a mostani mély válságban - amely a magyar társadalmat televényként átszövő, mély erkölcsi válságban gyökerezik -, és mára gazdasági, politikai, sőt alkotmányossági válsággá fajult, a Magyarok Világszövetsége nem tartja megoldásnak az előehozott választásokat.

Meggyőződésünk, hogy ebből a mély válságból Magyarország csakis gyökeres változtatással lábalhat ki, amely változtatás a történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával kell kezdődjék. Ezt a feladatot csakis az alkotmányozó nemzetgyűlés végezheti el, amelyet haladéktalanul össze kell hívni.
Az ország kormányzását egy pártok fölött álló, a pártoktól teljességgel független nemzeti egységkormányra kell bízni, amelyben nem lehet helye a kommunizmus aktív szereplőinek, miként az elmúlt két, országvesztő évtizedben parlamenti vagy kormányzati szerepet betöltő politikusoknak sem!
A Magyarok Világszövetsége Bajnai Gordon miniszterelnökké való jelölését elfogadhatatlannak, megengedhetetlennek, egyenesen botránykőnek tartja.

Egy ilyen előéletű embernek országos közjogi méltóság tisztségébe való jelölése egyenértékű az emberek arcul köpésével, és újabb bizonyítéka annak, hogy az 1989. október 23-án kikiáltott köztársaság züllesztő, működésképtelen és megreformálhatatlan, ezért megszüntetendő.

Megismételve: a Magyarok Világszövetsége nem tartja megoldásnak az előrehozott választásokat. Ezért nem vesz részt az április 5-én, a Hősök terén sorra kerülő tüntetésen, amelynek legfőbb, meghirdetett célkitűzése - az előrehozott választások kikényszerítése - pártpolitikai indíttatású.

A Magyarok Világszövetsége támogatja azt, hogy tiszteletbeli elnöke, Rácz Sándor ezen a tüntetésen részt vegyen, és az április 3-án nyilvánosságra hozott, alább ismételten közzétett nyilatkozatát a tüntetők előtt felszólalva újból nyomatékosítsa.

Budapest, 2009. április 4-én
Patrubány Miklós,
a Magyarok Világszövetségének elnöke
Egyetértek: Kovács János, Nemzeti Hírháló

Mentsük meg Magyarországot!
Ajánlás előrehozott választások helyett
Magyarországon megjelent ismét a vörös diktatúra, Bajnai politikai nyilatkozata alapján, aki "gyors társadalmi egyeztetést" kér.


Íme, itt van a társadalom egy tagjának a nyilatkozat által kiváltott véleménye:
1. Bajnai tudja-e, hogy milyen országban él?
2. Bajnainak van-e fogalma a demokráciáról?
3. Képes-e Bajnai igazat mondani?

Bajnai azért kér előre aláírásos támogatást, mert tudja, hogy Magyarország elutasít mindenféle diktatúrát. Bajnai nyilatkozata egyértelműen a népnyúzás tényének bevallása.
Bajnaival szemben Magyarország arra kéri parlamenti képviselőit, hogy semmiféle diktatúrát ne támogassanak. A magyar népnek elege van a kommunista-tőkés ígéretekből.

Magyar testvéreim, elérkezett az idő,
hogy megálljt parancsoljunk ennek a magyarellenes folyamatnak!


1. El kell utasítani minden politikai pártot, mert a pártos politikájukkal az embertelenséget szabadították rá Magyarország népére.
2. Magyarországot talpra állítani csak nemzeti politikával lehet.
3. Ezért javaslom: minden település közössége válasszon nemzeti bizottságot, pártoktól független, politikára alkalmas emberekből. A megválasztott területi nemzeti bizottságok egy országos egyeztetésre gyűljenek össze, és döntsék el, hogy létre hoznak-e egy nemzeti egységkormányt, vagy mint országos nemzeti bizottság működnek-e tovább?
A nemzeti egységkormányban nem juthatnak szerephez olyan politikusok, akik a kommunizmus évtizedeinek aktív szereplői voltak, illetve az országvesztés elmúlt húsz esztendejében parlamenti képviselők vagy kormánytagok voltak.
4. A nemzeti bizottság kezdeményezze alkotmányozó nemzetgyűlés megszervezését.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés állítsa helyre a történelmi magyar alkotmány jogfolytonosságát, középpontjában a Szent Koronával és annak értékrendjével. Az új magyar alkotmány tegye lehetővé a munka értékére alapozott pénzkibocsátást. A gazdasági életben pedig, az állami tulajdon és a magántulajdon mellett, nyisson széles utat az emberi méltóság megőrzését szavatoló társadalmi (közösségi) tulajdon számára.
Az alkotmányozó nemzetgyűlés készítse el az új magyar alkotmány szellemében az új választási törvényt.
5. Amikor az új alkotmány lehetővé teszi, meg kell tartani az országgyűlési képviselő választást.
6. Amikor az új Országgyűlés megalakul, a nemzeti bizottság és az alkotmányozó nemzetgyűlés megszünteti tevékenységét.
7. A nemzeti bizottság, a kifizetésekre vonatkozóan, kérjen három éves moratóriumot.

Úgy gondolom, hogy ezt a nyilatkozatot Orbán Viktornak kellett volna megtennie.


Budapest, 2009. április 3.
Rácz Sándor
akit 1956. november 16-án választottak meg
a Nagy-budapesti Központi Munkástanács elnökévé